Tandregulering

Tandregulering for børn

I Danmark får alle børn regelmæssigt deres tandstilling undersøgt af deres almindelige tandlæge eller en specialtandlæge i ortodonti (græsk: lige tænder). Barnet bliver tilbudt tandregulering, hvis der er en tandstillingsfejl, der opfylder de kriterier, Sundhedsstyrelsen har opstillet.

Sundhedsstyrelsens kriterier omfatter hovedsageligt funktionelle problemer eller risici for funktionelle problemer. En del børn med fx roterede tænder, trangstilling/pladsmangel eller mindre overbid vil derfor have et behov eller ønske om tandregulering, som falder uden for kriterierne for gratis behandling i kommunal tandpleje. Derfor får flere og flere børn tandreguleringsbehandling, hvor forældrene selv betaler evt. med tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.

Tandregulering for voksne

Det er aldrig for sent at få rettet sine tænder. Tandregulering er ofte den biologisk rigtige behandling for at få et mere harmonisk og smukt smil og en forbedret funktion.

Tandregulering kan også være det rigtige, hvis det er et forkert sammenbid, der giver spændingshovedpine, eller hvis sammenbiddet er årsag til et meget kraftigt slid på tænderne.

Hvis tænderne har flyttet sig, fordi der tidligere har været parodontose, eller der er mistet tænder i tandrækken, kan tandregulering være en væsentlig del af behandlingen for at genoprette et harmonisk og smukt smil.

Typer af apparatur

Bøjletypen afhænger af tandstillingsfejlen. For børn og unge, der vokser, vil nogle typer tandstillingsfejl kunne rettes med løse bøjler, mens øvrige tandstillingsfejl rettes med fastsiddende bøjler. De fastsiddende bøjler er almindeligvis af metal, men kan fås med keramiske låse, der er næsten usynlige.

Derudover kan nogle typer tandstillingsfejl rettes med en serie af gennemsigtige plastskinner, Invisalign, der fremstilles ud fra en computersimulering af de nødvendige tandflytninger, udført på fabrikken i USA.

Forløbet trin for trin

  • Forløbet starter med en indledende konsultation hos vores specialtandlæge i ortodonti. Her vurderes, om du vil have glæde af en tandreguleringsbehandling, og der forklares kort, hvilke muligheder, der vil være med et skøn af behandlingens varighed og økonomi
  • Næste trin er en fuld undersøgelse med aftryk af dine tænder til modeller samt de nødvendige fotos og røntgenbilleder
  • På baggrund af en analyse af dine tænder og dit kæbeskelet udarbejder specialtandlægen en behandlingsplan og gennemgår behandlingsforløb og økonomi med jer

Forundersøgelsen og behandlingen foregår hos os i Fredensborghus. I vil blive fulgt af vores specialtandlæge i ortodonti, så hele forløbet bliver så effektivt og nemt for jer som muligt.

Generelt for en tandreguleringsbehandling

  • I vil typisk skulle komme til kontrol på klinikken hver 3.-6. uge og få ’strammet’ bøjlen
  • En tandreguleringsbehandling varer typisk 12-24 måneder
  • Efter afsluttet behandling følger en stabiliseringsperiode, hvor tænderne støttes i deres nye stilling med en retentionstråd bag på tænderne og/eller med en løs bøjle/skinne

Det faglige

  • Vi deltager løbende i efteruddannelse for specialtandlæger i ind- og udland
  • Vi er medlem af Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti
  • Vi er medlem af Dansk Ortodontisk Selskab
  • Vi er medlem af European Orthodontic Society