Kvalitetssikring ISO 9001

Hvad er ISO 9001
Tandlægerne Fredensborghus er certificeret efter den internationalt anerkendte ISO 9001 standard.  Det betyder, at vi har et kvalitetsstyringssystem, der sikrer og dokumenterer kvaliteten i vores hygiejne, i vores patientbehandlinger og i vores patientservice. En ekstern uafhængig kvalitetskontrol tjekker, om vi lever op til de høje standarder. 

I Danmark er 70 tandlæge klinikker ud af 1700, certificeret. Det er vigtigt for os, at være på forkant med udviklingen, og at vi kan dokumentere at vi lever op til høje faglige kvalitetskrav.

Kvalitetssikring giver dig en bedre behandling
Vi har de sidste år investeret tid og ressourcer i ny teknologi og nyt udstyr og har udarbejdet procedurer for alle klinikkens arbejdsprocesser. ISO certificeringen er en ekstern uafhængig kvalitetskontrol. ISO certificeringen er en integreret del af klinikkens efteruddannelsesaktiviteter. Som led i ISO certificeringen bliver vi en gang om året certificeret af eksterne uafhængige kvalitetskontrollører. 

Det allervigtigste for vores kvalitetssikringsarbejde, er medarbejdernes faglige dygtighed og engagement, og vilje til hele tiden at gøre tingene lidt bedre.

For dig som patient hos Tandlægerne Fredensborghus betyder vores arbejde med kvalitetssikring

  • Diagnostik og behandling på niveau af ”state of the art”
  • Sikring og dokumentation af, at vores hygiejne lever op til højest gældende faglige standard
  • Sikring og dokumentation af, at alle behandlingsmetoder og materialer lever op til højest gældende faglige standard  
  • Engagerede og fagligt kompetente medarbejdere
  • Mere effektiv udnyttelse af vores ressourcer
  • At vi hele tiden har fokus på at gøre tingene lidt bedre.

Vores arbejde med kvalitetssikring giver dig en bedre behandling og os en stor faglig stolthed.