Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har være på besøg hos os, da vi via lodtrækning blev trukket ud til risikobaseret planlagt tilsyn. Styrelsens skulle tjekke, om der er problemer for patientsikheden på klinikken. Det tjekker de via 24 forskellige målepunkter gennem interview, observationer og journalgennemgang. Besøg strækker sig over mange timer og involverer alle alle medarbejdere.

Patientsikkerhed er en af vores store fokuspunkter og vi er derfor stolte over resultatet, som var yderste positiv. Tilsynet beskriver klinikken som sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Der blev ikke identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden. Alle 24 målepunkter er opfyldt meget tilfredsstillende.

Læs rapporten her